Γενική Συνέλευση ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ

Συνέχεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στις 20:00 στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.